Törlés

Lemondási feltételek a fogyasztók számára

Visszahúzódás:

Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni ettől a szerződéstől.

A visszavonási időszak a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy nap.

Elállási jogának gyakorlásához tájékoztatnia kell minket

Cím NLTS Global Analytics s. r. o.
Malá 43/6, 301 00 Plzeñ
CZ
E-mail cím:
[email protected]

a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntésének egyértelmű nyilatkozatával (pl. postai úton vagy e-mailben küldött levéllel). Használhatja a mellékelt (4.3. szakasz) elállásinyilatkozat-mintát, de ez nem kötelező.

Az elállási időszak betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási időszak lejárta előtt elküldi.

A visszavonás következményei:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, azonnal és legkésőbb tizennégy napon belül visszatérítjük Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb normál szállítástól eltérő szállítási módot választott). Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot fogjuk használni, amelyet az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtunk meg Önnel; A visszafizetésért semmilyen körülmények között nem számítunk fel díjat.

Ha azt kérte, hogy a szolgáltatások az elállási időszak alatt kezdődjenek meg, akkor ésszerű összeget kell fizetnie nekünk, amely megfelel a már nyújtott szolgáltatások arányának addig az időpontig, amikor tájékoztat minket az elállási jog gyakorlásáról a jelen szerződés tekintetében, összehasonlítva a szerződésben előírt szolgáltatások teljes körével.

A lemondási feltételek vége

4.2 Az elállási jog idő előtt lejár a szolgáltatásaink nyújtására vonatkozó szerződések esetében a következő feltételek mellett:

                  A szolgáltatás teljes körű nyújtására (a jelentkezési lap létrehozására és elküldésére) vonatkozó díjköteles szerződés esetében, ha a megrendelő felek a) a szolgáltatás nyújtása előtt kifejezetten megállapodtak abban, hogy az NLTS a szolgáltatás nyújtásával az elállási időszak lejárta előtt megkezdődik (opt-in), b) ezt a hozzájárulást az a) és c) pont szerint továbbították, a megrendelő felek megerősítették, hogy erről tudomásuk van, hogy az Ön visszavonási joga a szerződés NLTS általi teljes teljesítésével (opt-in) lejár.

4.3 Elállásinyilatkozat-minta

(Ha fel szeretné mondani a szerződést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza.)

Nél:

Cím NLTS Global Analytics s. r. o.
Malá 43/6, 301 00 Plzeñ
CZ
E-mail cím:
[email protected]

Ezennel visszavonom/visszavonjuk az általam/általunk (*) kötött, az alábbi termékek (*)/az alábbi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést(*):

Megrendelés dátuma (*)/átvétel dátuma (*):

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (csak papíron történő értesítés esetén)

Dátum