Adatvédelmi szabályzat, állapot június 2023

1. adatvédelmi áttekintés

Általános megjegyzések

Az alábbi közlemények egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható további feldolgozás céljából, pl. szerződés teljesítése vagy kommunikáció céljából. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. A weboldal üzemeltetőjének elérhetőségét a jelen adatvédelmi nyilatkozat "Az adatkezelőre vonatkozó információk" című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Harmadik féltől származó elemzőeszközök és eszközök

A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag ki lehet értékelni. Ez főként úgynevezett elemzőprogramokkal történik.

Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. tárhely és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső tárhely

Ez a weboldal külső tárhelyen található. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató(k) szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, a weboldal forgalma és a weboldal által generált egyéb adatok. A külső tárhelyszolgáltatásra a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződések teljesítése céljából kerül sor (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A tárhelyszolgáltató(k) csak annyiban dolgozzák fel az Ön adatait, amennyiben ez a szolgáltatási kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, és az adatokkal kapcsolatban követik az utasításainkat.

Cloudflare

A "Cloudflare" szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (a továbbiakban "Cloudflare").

A Cloudflare globálisan elosztott tartalomszolgáltató hálózatot kínál DNS-sel. Ez technikailag a Cloudflare hálózatán keresztül irányítja az információátvitelt az Ön böngészője és a weboldalunk között. Ez lehetővé teszi a Cloudflare számára, hogy elemezze a böngészője és a weboldalunk közötti forgalmat, és szűrőként működjön a szervereink és az internetről érkező, potenciálisan rosszindulatú forgalom között. Ennek során a Cloudflare cookie-kat vagy más technológiákat is használhat az internetfelhasználók felismerésére, de ezeket kizárólag az itt leírt célra használja.

A Cloudflare használata jogos érdekünkön alapul, hogy weboldalunkat a lehető leghibamentesebben és legbiztonságosabban tudjuk biztosítani (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

A Cloudflare biztonságáról és adatvédelméről további információkat itt talál: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Megrendelés feldolgozása

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a szolgáltatás kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően dolgozza fel a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

Magánélet

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A weboldal használata során különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik mindez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik személyek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A weboldal adatkezelője:

NLTS Global Analytics s.r.o,

Malá 43/6,

301 00 Plzeň, CZ

E-mail: [email protected]

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg egy különlegesebb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatok törlésére azután kerül sor, hogy ezek az okok megszűntek.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a DSGVO 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük, ha az adatok különleges kategóriáit a DSGVO 9. cikk (1) bekezdése szerint kezeljük. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás szintén a DSGVO 49. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. eszköz-ujjlenyomatvétel útján), az adatfeldolgozás ezen felül a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük. Továbbá, ha az Ön adataira jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség, a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján kezeljük azokat. Továbbá az adatfeldolgozásra a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján kerülhet sor. A vonatkozó jogalapra vonatkozó információkat minden egyes esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései tartalmazzák.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba, és ott kerülhetnek feldolgozásra. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az uniós adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön amerikai szervereken található adatait. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk).

Ha az adatkezelés a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapul, Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. A feldolgozás alapjául szolgáló megfelelő jogalapot a jelen adatvédelmi nyilatkozatban találja. Ha Ön tiltakozik, az érintett személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha a feldolgozásra olyan kényszerítő erejű jogos okokat tudunk igazolni, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja (a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti tiltakozás).

Ha az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik, az Ön személyes adatait a továbbiakban nem használják fel közvetlen reklámozás céljára (DSGVO 21. cikk (2) bekezdése szerinti tiltakozás).

Ha az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú kezelése ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.Ha Ön tiltakozik, az Ön személyes adatait a továbbiakban nem használják fel közvetlen üzletszerzés céljára (a DSGVO 21. cikkének (2) bekezdése szerinti tiltakozás).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslati jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, CZ, telefon: +420 234 665 111, e-mail: [email protected].

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. E célból és a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartamára joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
  • Ha Ön a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, akkor az Ön és a mi érdekeinket kell mérlegelni. Amíg még nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, akkor az ilyen adatok - a tároláson kívül - csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatok felhasználása kifejezetten nem kért reklám- és tájékoztató anyagok küldésére tilos. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják maguknak a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése, például spam e-mailek küldése esetén.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy tartósan (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

A sütik származhatnak tőlünk (első féltől származó sütik) vagy harmadik fél vállalatoktól (úgynevezett harmadik féltől származó sütik). A harmadik féltől származó sütik lehetővé teszik harmadik fél vállalatok bizonyos szolgáltatásainak integrálását a weboldalakba (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges sütik).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel bizonyos funkciók a weboldalon nem működnének nélkülük (pl. a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámcélokra használhatók.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, az Ön által kért bizonyos funkciók (pl. a kosár funkció) biztosításához vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló sütik) szükséges sütiket (szükséges sütik) a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalapot jelölünk meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szükséges cookie-kat a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtásához tárolja. Amennyiben a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag ezen hozzájárulás alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont és TTDSG 25. § (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

A weboldalon használt cookie-kat és szolgáltatásokat az adatvédelmi irányelvekben találja.

Hozzájárulás Borlabs Cookie-val

Weboldalunk a Borlabs Cookie Consent technológiát használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek az Ön böngészőjében történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt az adatvédelmi törvényeknek megfelelően dokumentálja. A technológia szolgáltatója a Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (a továbbiakban: Borlabs).

Amikor Ön belép a weboldalunkra, egy Borlabs cookie-t tárolunk az Ön böngészőjében, amely az Ön által adott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását tárolja. Ezeket az adatokat nem osztjuk meg a Borlabs cookie szolgáltatójával.

Az összegyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, vagy amíg Ön maga nem törli a Borlabs cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező jogi megőrzési időszakok nem változnak. A Borlabs Cookie adatfeldolgozásának részletei a https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ oldalon találhatók.

A Borlabs cookie-k hozzájárulási technológiájának használata a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulások megszerzése érdekében történik. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.


Hozzájárulás a Cookiebot segítségével Weboldalunk a Cookiebot hozzájárulási technológiáját használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek az Ön végberendezésén történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt adatvédelmi szempontból megfelelő módon dokumentálja. E technológia szolgáltatója a Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Koppenhága, Dánia (a továbbiakban "Cookiebot"). Amikor Ön belép a weboldalunkra, kapcsolat jön létre a Cookiebot szervereivel, hogy az Ön hozzájárulását és egyéb, a cookie-k használatára vonatkozó nyilatkozatokat beszerezzük. A Cookiebot ezután egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében, hogy az Ön által adott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását ki tudja rendelni. Az így gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, amíg Ön maga nem törli a Cookiebot cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező jogi tárolási kötelezettségeket ez nem érinti. A Cookiebot a cookie-k használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulás megszerzésére szolgál. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja. Megrendelésfeldolgozás A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a szolgáltatás kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.


Kapcsolatfelvételi űrlap Az online ajánlatunkban található űrlapok a "Gravity Forms" szolgáltatást használják. Ezt a Rocketgenius, Inc. kínálja, 1620 Centerville Turnpike #102, Virginia Beach, VA 23464, USA. A felhasználás a DSGVO 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdekünkön alapul, mivel az online ajánlatunk felhasználóbarát kialakítását kívánjuk biztosítani, amely egy kapcsolatfelvételi űrlapot is tartalmaz az egyszerű kapcsolatfelvétel érdekében. A megadott űrlapadatokat e-mailben küldjük el nekünk, a weboldal üzemeltetőjének, és így a saját üzemeltetésű levelezőszerverünkön tároljuk. Ezen kívül tárolás történt a WordPress adatbázisában is, hogy a megkeresést bizonyítani tudjuk. A cég weboldalának dokumentációs területén belül megerősítik, hogy a bővítmény DSGVO-konform:https://docs.gravityforms.com/wordpress-gravity-forms-and-gdpr-compliance/ A Rocketgenius, Inc. szerverein és a gravityforms.com weboldalon nincs átvitel vagy tárolás! A Gravity Forms által végzett adatgyűjtésről és -felhasználásról további információkat a Rocketgenius, Inc. adatvédelmi szabályzatában talál: https://www.gravityforms.com/privacy/. Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából, valamint utólagos kérdések esetén tároljuk. A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem érintik.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha Ön postai úton vagy e-mailben lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az abból származó összes személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bek. f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül elküldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a kérése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - nem érintik.

Regisztráció ezen a weboldalon

Ezen a weboldalon regisztrálhat, ha további funkciókat szeretne használni. Az e célból megadott adatokat kizárólag az adott ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételéhez használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztráció során kért kötelező adatokat teljes körűen meg kell adni. Ellenkező esetben a regisztrációt elutasítjuk.

Fontos változások esetén, például az ajánlat terjedelmében vagy technikailag szükséges változtatások esetén a regisztráció során megadott e-mail címet használjuk az Ön ilyen módon történő tájékoztatására.

A regisztráció során megadott adatokat a regisztrációval létrehozott felhasználói kapcsolat megvalósítása és szükség esetén további szerződések kezdeményezése céljából dolgozzuk fel (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

A regisztráció során gyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön regisztrált ezen a weboldalon, majd ezt követően töröljük. A törvényes megőrzési időszakok nem változnak.

5. közösségi média

Twitter

A Twitter szolgáltatás funkciói integrálva vannak ezen a weboldalon. Ezeket a funkciókat a Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írország, kínálja.

Amikor a közösségi médiaelem aktív, közvetlen kapcsolat jön létre a végberendezés és a Twitter szerver között. A Twitter ezáltal információkat kap a weboldalon tett látogatásáról. A Twitter és a "Re-Tweet" funkció használatával az Ön által meglátogatott weboldalak összekapcsolódnak az Ön Twitter-fiókjával, és más felhasználók számára is ismertté válnak. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nekünk, mint az oldalak szolgáltatójának, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok Twitter általi felhasználásáról. Erről bővebb információt a Twitter adatvédelmi szabályzatában talál: https://twitter.com/de/privacy.

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatást a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján használjuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben nem kaptunk hozzájárulást, a szolgáltatás használata a közösségi médiában való minél nagyobb láthatóság eléréséhez fűződő jogos érdekünkön alapul.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

A Twitter adatvédelmi beállításait a fiókja beállításaiban módosíthatja a https://twitter.com/account/settings oldalon.

LinkedIn

Ez a weboldal a LinkedIn hálózat elemeit használja. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország.

Minden egyes alkalommal, amikor a weboldalon a LinkedIn elemeit tartalmazó oldalra lépünk, kapcsolat jön létre a LinkedIn szervereivel. A LinkedIn az Ön IP-címével értesül arról, hogy Ön meglátogatta ezt a weboldalt. Ha Ön a LinkedIn "Ajánlom" gombjára kattint, és be van jelentkezve a LinkedIn-fiókjába, akkor a LinkedIn számára lehetséges, hogy a weboldalon tett látogatását Önhöz és felhasználói fiókjához kapcsolja. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nekünk, mint az oldalak szolgáltatójának, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok LinkedIn általi felhasználásáról.

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatást a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján használjuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben nem kaptunk hozzájárulást, a szolgáltatás használata a közösségi médiában való minél nagyobb láthatóság eléréséhez fűződő jogos érdekünkön alapul.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

További információért kérjük, tekintse meg a LinkedIn adatvédelmi irányelveit a következő címen: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. elemzési eszközök és reklám

Google Tag Manager

A Google Tag Manager-t használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Tag Manager egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon követési vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat integráljunk a weboldalunkra. Maga a Google Tag Manager nem hoz létre felhasználói profilokat, nem tárol cookie-kat, és nem végez független elemzéseket. Csak a rajta keresztül integrált eszközök kezelésére és lejátszására szolgál. A Google Tag Manager azonban összegyűjti az Ön IP-címét, amelyet a Google anyavállalatának, az Egyesült Államokban található Google-nak is továbbíthat.

A Google Tag Manager használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a különböző eszközök gyors és egyszerű integrálásához és kezeléséhez a weboldalán. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a sütik tárolását vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz-ujjlenyomat) a TTDSG meghatározása szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. Ennek során a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, mint például az oldalmegtekintések, a tartózkodás időtartama, a használt operációs rendszerek és a felhasználó származási helye. Ezeket az adatokat a felhasználó megfelelő végberendezéséhez rendelik hozzá. Felhasználói azonosítóhoz történő hozzárendelésre nem kerül sor.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatáról gyűjtött információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


IP-anonimizálás Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. Ez azt jelenti, hogy az Ön IP-címét a Google lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban, mielőtt továbbítja az USA-ba. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google USA-beli szerverére, ahol lerövidítik. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google egyéb adataival. 

Böngésző plugin

Az alábbi linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza adatait: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Megrendelésfeldolgozás Megrendelésfeldolgozási szerződést kötöttünk a Google-lal, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit. Google Analytics E-kereskedelmi mérés Ez a weboldal a Google Analytics "E-kereskedelmi mérés" funkcióját használja. Az e-kereskedelmi mérés segítségével a weboldal üzemeltetője elemezni tudja a weboldal látogatóinak vásárlási magatartását, hogy javíthassa online marketingkampányait. Ennek során olyan információkat rögzítenek, mint a leadott megrendelések, a megrendelések átlagos értéke, a szállítási költségek és a termék megtekintésétől a vásárlásig eltelt idő. Ezeket az adatokat a Google egy tranzakciós azonosító alatt összegezheti, amelyet az adott felhasználóhoz vagy eszközéhez rendelnek. 


WP Statistics Ez a weboldal a WP Statistics elemző eszközt használja a látogatók hozzáférésének statisztikai értékelésére. A szolgáltató a Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Észtország(https://veronalabs.com). A WP Statistics lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük weboldalunk használatát. A WP Statistics naplófájlokat gyűjt (IP-cím, hivatkozó, használt böngésző, a felhasználó eredete, használt keresőmotor) és a weboldal látogatói által az oldalon végrehajtott műveleteket (pl. kattintások és megtekintések). A WP Statistics segítségével gyűjtött adatokat kizárólag a saját szerverünkön tároljuk. Ennek az elemző eszköznek a használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk fűződik a felhasználói magatartás anonimizált elemzéséhez, hogy optimalizáljuk mind a weboldalunkat, mind a hirdetéseinket. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. IP anonimizálás A WP Statistics-ot anonimizált IP-vel használjuk. Az Ön IP-címét lerövidítjük, így az már nem rendelhető közvetlenül Önhöz.

Tisztaság

Ez a weboldal a Clarity-t használja. A szolgáltató a Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (a továbbiakban "Clarity").

A Clarity egy eszköz a felhasználói viselkedés elemzésére ezen a weboldalon. A Clarity különösen az egérmozgásokat rögzíti, és grafikus ábrázolást készít arról, hogy a felhasználók a weboldal mely részeire görgetnek leggyakrabban (hőtérképek). A Clarity rögzítheti a munkameneteket is, hogy videók formájában megtekinthessük a webhely használatát. A weboldalon belüli általános felhasználói magatartásról is kapunk információkat.

A Clarity olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. cookie-k vagy az eszköz ujjlenyomatának használata). Az Ön személyes adatait a Microsoft szerverein (Microsoft Azure Cloud Service) tároljuk az Egyesült Államokban.

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatást kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján használjuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben nem történt hozzájárulás, a szolgáltatás használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik; a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a hatékony felhasználói elemzéshez.

A Clarity adatvédelemmel kapcsolatos további részletek itt találhatók: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Google konverziókövetés

Ez a weboldal a Google konverziókövetést használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google konverziókövetés segítségével a Google és mi is felismerhetjük, hogy a felhasználó végrehajtott-e bizonyos műveleteket. Például ki tudjuk értékelni, hogy weboldalunkon mely gombokra milyen gyakran kattintottak, és mely termékeket nézték meg vagy vásárolták meg különösen gyakran. Ezeket az információkat konverziós statisztikák készítéséhez használjuk fel. Megtudjuk, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetéseinkre, és milyen műveleteket hajtottak végre. Nem kapunk olyan információt, amellyel személyesen azonosítani tudnánk a felhasználót. A Google maga is cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat használ az azonosításhoz.

A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google konverziókövetéssel kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

LinkedIn Insight címke

Ez a weboldal a LinkedIn Insight tagjét használja. A szolgáltatás szolgáltatója a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország.

Adatfeldolgozás a LinkedIn Insight Tag által

A LinkedIn Insight Tag segítségével információkat kapunk a weboldalunk látogatóiról. Ha a weboldal látogatója regisztrált a LinkedIn-nél, akkor többek között elemezni tudjuk a weboldalunk látogatóinak legfontosabb szakmai adatait (pl. karrierszint, vállalat mérete, ország, hely, iparág és munkakör), és így jobban a megfelelő célcsoportokhoz tudjuk igazítani weboldalunkat. Továbbá a LinkedIn Insight Tags segítségével mérni tudjuk, hogy a webhelyeink látogatói vásárolnak-e vagy más műveletet hajtanak-e végre (konverziómérés). A konverziómérés eszközönként is elvégezhető (pl. PC-ről tabletre). A LinkedIn Insight Tag egy retargeting funkciót is kínál, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a weboldalunk látogatóinak a weboldalon kívül is célzott hirdetéseket jelenítsünk meg, amely során a LinkedIn szerint nem történik meg a reklám címzettjének azonosítása. A LinkedIn maga is gyűjt úgynevezett naplófájlokat (URL, hivatkozó URL, IP-cím, eszköz és böngésző tulajdonságai, valamint a hozzáférés időpontja). Az IP-címeket lerövidítik vagy (ha a LinkedIn-tagok eszközön keresztüli elérésére használják) hash-oltan (álnevesítve) tárolják. A LinkedIn-tagok közvetlen azonosítóit a LinkedIn hét nap elteltével törli. A fennmaradó álnevesített adatokat ezután 180 napon belül törlik.

A LinkedIn által gyűjtött adatokat mi, mint a weboldal üzemeltetője nem tudjuk konkrét személyekhez rendelni. A LinkedIn a weboldal látogatóinak összegyűjtött személyes adatait az USA-ban található szerverein tárolja, és azokat saját hirdetési intézkedései keretében használja fel. A részletekért kérjük, olvassa el a LinkedIn adatvédelmi szabályzatát a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig weboldalon.

Jogalap

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatást kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján használjuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben nem történt hozzájárulás, a szolgáltatás használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik; a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a hatékony reklámozási intézkedésekhez, beleértve a közösségi médiát is.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa és https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Tiltakozás a LinkedIn Insight tag használata ellen

A LinkedIn által végzett használati viselkedéselemzés és célzott hirdetések ellen a következő linken tiltakozhat: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

A LinkedIn-tagok továbbá a fiókjuk beállításaiban szabályozhatják személyes adataik reklámcélú felhasználását. Annak megakadályozása érdekében, hogy a LinkedIn összekapcsolja a weboldalunkon gyűjtött adatokat az Ön LinkedIn-fiókjával, a weboldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie LinkedIn-fiókjából.

Taboola

Ez a weboldal a konverzió méréséhez a Taboola, Inc. látogatói pixelt és cookie-kat használ, székhelye: 1115 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10010, USA. Így nyomon követhető a felhasználók viselkedése, miután a Taboola hirdetésre kattintva a szolgáltató weboldalára irányították őket. Ez az eljárás a Taboola hirdetések hatékonyságának statisztikai és piackutatási célú értékelését szolgálja, és segíthet a jövőbeli hirdetési intézkedések optimalizálásában. Az összegyűjtött adatok számunkra anonimak, így nem engednek következtetéseket levonni a felhasználók személyazonosságára vonatkozóan. Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint az adatok Taboola általi további feldolgozásáról és felhasználásáról, továbbá az Ön ezzel kapcsolatos jogairól és a magánéletének védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről a Taboola adatvédelmi szabályzatában tájékozódhat: https://www.taboola.com/de/policies/datenschutzerklaerung.


Outbrain Az Outbrain-t integráltuk erre a weboldalra. A szolgáltató az Outbrain Inc, 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA (a továbbiakban "Outbrain"). Ha Ön olyan webhelyet hív fel, amelyre az Outbrain integrálva van, az Outbrain létrehoz egy álneves felhasználói profilt (felhasználói azonosítót), amelyben tárolja, hogy Ön milyen tartalmakat nézett meg vagy olvasott el. Ezt követően további érdeklődésen alapuló tartalmakat vagy hirdetéseket ajánlhat Önnek a weboldalunkon vagy más olyan weboldalakon, amelyekbe az Outbrain integrálva van. Ebből a célból többek között az Ön felhasználói azonosítójában tárolják és összegzik az Ön eszköztípusát, IP-címét, böngészőjének típusát, a meglátogatott weboldalakat és az olvasott cikkeket, a hozzáférés időpontját és az eszköz azonosítóját. Továbbá használjuk az Outbrain Pixel-t. Amikor belép a weboldalunkra, ezzel a pixellel megállapíthatjuk, hogy rendelkezik-e már Outbrain felhasználói azonosítóval. Ez lehetővé teszi az Outbrain hirdetési hálózatban hirdetők számára, hogy mérjék kampányaik hatékonyságát. Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatást kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján használjuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha nem kaptuk meg a hozzájárulást, a szolgáltatás használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik; a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzése a weboldal és a hirdetések optimalizálása érdekében. További információért kérjük, olvassa el az Outbrain adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy. Továbbá az Outbrain által használt összes cookie listája a következő linken érhető el: https://www.outbrain.com/privacy/cookies/. Ha szeretné megtekinteni vagy módosítani az Outbrain érdeklődési profilját, kattintson az alábbi linkre:https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

Munkavégzés

A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a szolgáltatás kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően dolgozza fel weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

7. hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon található hírlevelet, akkor szükségünk van az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím birtokosa és beleegyezik-e a hírlevél fogadásába. További adatokat nem, vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek. Hírlevél-szolgáltatásunk a következő:


GetResponse Ez a weboldal a GetResponse-t használja hírlevelek küldésére. A szolgáltató a GetResponse Sp. z o.o., székhelye: Gdansk, Lengyelország, ul. Arkonska 6, A3, 80-387 Gdansk, weboldal: https://www.getresponse.de (a továbbiakban "GetResponse"). A GetResponse egy olyan szolgáltatás, amellyel többek között hírlevelek küldése szervezhető és elemezhető. A hírlevelek küldése céljából megadott adatokat a GetResponse szerverein tárolja. A GetResponse az Egyesült Államokban található szervereket használ, így az Ön hírlevéladatai az Egyesült Államokba továbbíthatók. Az USA az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságos harmadik országnak minősül. A GetResponse által végzett adatelemzés A GetResponse segítségével küldött hírleveleink lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük a hírlevél címzettjeinek viselkedését. Többek között elemezni tudjuk, hogy hány címzett nyitotta meg a hírlevél-üzenetet, és milyen gyakran kattintottak a hírlevélben szereplő melyik linkre. Az úgynevezett konverziókövetés segítségével az is megállapítható, hogy a hírlevélben található linkekre való kattintás után történt-e előre meghatározott művelet (pl. termékvásárlás, információ megosztása a közösségi médiában, leiratkozás). Továbbá azt is rögzíthetjük, hogy mikor nyitották meg a hírlevél üzenetét. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy akkor küldjünk hírlevelet, amikor az adott hírlevél címzettje valószínűleg a legaktívabb. A hírlevél címzettjének időzónája is figyelembe vehető. A GetResponse lehetőséget nyújt arra is, hogy a hírlevél címzettjeit érdeklődési körük alapján csoportokra osszuk. Ily módon a hírlevél címzettjeinek a lehető legjobban az érdeklődési körüknek megfelelő tartalmat küldhetünk. A GetResponse funkcióiról bővebb információt a következő weboldalon talál: https://www.getresponse.de/email-marketing/funktionen/e-mail-marketing. Jogalap Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti. Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.getresponse.com/de/legal/standard-contractual-clauses.

Tárolási időszak Az Ön által a hírlevél fogadásához megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozást követően törlésre kerülnek a hírlevél-elosztó listáról. Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti. Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezéseket. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használjuk fel, és nem vonjuk össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelistán való tárolás időben nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei meghaladják jogos érdekeinket. További részletekért kérjük, olvassa el a GetResponse adatvédelmi szabályzatát a következő címen:https://www.getresponse.de/email-marketing/legal/datenschutz.html.

Megrendelésfeldolgozás A fent említett szolgáltatás igénybevételére megrendelésfeldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel weboldalunk látogatóinak személyes adatait.Ön bármikor tiltakozhat a tárolás ellen, amit haladéktalanul végrehajtunk, ha az Ön érdekei felülmúlják jogos érdekeinket.

8. bővítmények és eszközök


Google betűtípusok (helyi tárhely) Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett Google betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google betűtípusokat mi helyileg telepítjük. A személyes adatok védelme érdekében nem történik kapcsolat a Google szervereivel. A Google betűtípusokkal kapcsolatos további információk ahttps://developers.google.com/fonts/faqundcímen találhatók a Google adatvédelmi nyilatkozatában: 17 / 21 https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a "Google reCAPTCHA" (a továbbiakban "reCAPTCHA") szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy a weboldalon történő adatbevitel (pl. egy kapcsolatfelvételi űrlapon) ember vagy egy automatizált program által történt-e. E célból a reCAPTCHA különböző jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan megkezdődik, amint a weboldal látogatója belép a weboldalra. Az elemzéshez a reCAPTCHA különböző információkat értékel (pl. IP-cím, a weboldal látogatója által a weboldalon eltöltött idő vagy a felhasználó által végzett egérmozgások). Az elemzés során gyűjtött adatokat a Google-nak továbbítja.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben futnak. A weboldal látogatói nem kapnak értesítést arról, hogy elemzés zajlik.

Az adatok tárolása és elemzése a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy webes ajánlatait megvédje a visszaélésszerű automatizált kémkedéstől és a SPAM-től. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz-ujjlenyomat) a TTDSG meghatározása szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveit és a Google szolgáltatási feltételeit a következő linkeken: https://policies.google.com/privacy?hl=de és https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. e-kereskedelmi és fizetési szolgáltatók

Ügyfél- és szerződéses adatok feldolgozása

Személyes ügyfél- és szerződéses adatokat gyűjtünk, feldolgozunk és használunk fel szerződéses kapcsolataink létrehozása, tartalmi felépítése és módosítása céljából. A weboldal használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve hogy a felhasználónak számlát tudjunk kiállítani. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítését vagy az üzleti kapcsolat megszűnését és a meglévő törvényes megőrzési határidők lejártát követően töröljük. A törvényes megőrzési határidők nem változnak.

Fizetési szolgáltatásunk a Quaderno (Recrea Systems, SLU)

A Quaderno a Recrea Systems, SLU által kínált pénztároldal és számlázási szolgáltatás, amely lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy automatikusan levonja a Structurae-n keresztül történő online fizetések után fizetendő adókat. Feldolgozott személyes adatok: Email, vásárlási előzmények, ország, vezetéknév, használati adatok, számlázási cím, nyomkövető, hozzávetőleges tartózkodási hely, ÁFA-azonosító, keresztnév és fizetési adatok.

A feldolgozás helye: Spanyolország Adatvédelmi szabályzat, https://www.quaderno.io/policies/cookies.

Adattovábbítás a szerződés megkötésekor online áruházak, kereskedők és áruküldés esetén

Amikor Ön árut rendel tőlünk, az Ön személyes adatait továbbítjuk a szállítással megbízott szállítmányozó cégnek és a fizetés feldolgozásával megbízott fizetési szolgáltatónak. Csak azokat az adatokat adjuk ki, amelyekre az adott szolgáltatónak a feladata ellátásához szüksége van. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések céljából. Ha Ön a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti megfelelő hozzájárulását adta, akkor az Ön e-mail címét átadjuk a szállítással megbízott szállítmányozó cégnek, hogy az e-mailben tájékoztathassa Önt a megrendelése szállítási státuszáról; ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Adattovábbítás szolgáltatásokra és digitális tartalomra vonatkozó szerződés megkötésekor

Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik félnek, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, például a fizetések feldolgozásával megbízott hitelintézetnek.

További adattovábbításra nem kerül sor, vagy csak akkor, ha Ön kifejezetten hozzájárult az adattovábbításhoz. Az Ön adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek, például reklámcélokra.

Az adatfeldolgozás alapja a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése céljából.