Általános Szerződési Feltételek és fogyasztói információk

Állapot: 2022.11.24.

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az adott megrendelés időpontjában érvényes változatban kizárólag az NLTS Global Analytics s.r. o (a továbbiakban: NLTS) "selbstauskunft.de" portáljának (a továbbiakban: Portál) szolgáltatásaira vonatkoznak. Az NLTS a Malá 43/6, 301 00 Plzeñ, CZ címen érhető el, e-mail: [email protected].

Az NLTS-sel kötött szerződés tárgya kizárólag a hitelügynökségek információkérésében szereplő technikai támogatás , pl. a GDPR 15. cikkével összhangban, és itt kizárólag a jelentkezési lapok NLTS általi elkészítése a megrendelő fél nevében, valamint a kérelem elküldése az illetékes szervhez. Ezt a szolgáltatást kizárólag elektronikus úton nyújtják. Az NLTS nem tartozik jogi tanácsadással vagy pénzügyi szolgáltatásokkal, és erre nem is jogosult. Ha jogi szolgáltatásokra van szükség a kapcsolattal kapcsolatban, vagy az ügyvédi tevékenység még előnyösnek tűnik, az NLTS ügyvédi iroda megbízását javasolja. Az NLTS-nek nincs szerződéses kapcsolata a hitelintézetekkel, és nincs befolyása válaszlépéseikre vagy egyéb magatartásukra. Az NLTS nem köteles továbbá érdeklődni a hitelintézeteknél, tárgyalni velük, vagy bármilyen reakciót kiváltani.

Az NLTS azt javasolja, hogy önállóan nyomtassa ki vagy mentse el ezeket az ÁSZF-eket, valamint a többi jogi és szerződéses szöveget az adott üzleti tranzakció dokumentálásához.
Az NLTS nem végzi el az adott üzleti tranzakcióra vonatkozó szerződéses szövegek átfogó tárolását.

 1. Hatály, fogalommeghatározások és kapcsolatfelvételi lehetőségek:

1.1            A jelen ÁSZF minden olyan szerződésre vonatkozik, amelyet a megrendelő felek az NLTS-sel kötnek az ezen a portálon bemutatott szolgáltatásokra vonatkozóan (vö. 1.4. pont).

1.2 A megrendelő saját szerződési feltételeinek szerepeltetését ezennel elutasítjuk, kivéve, ha írásban kifejezetten másként állapodunk meg.

1.3 A jelen ÁSZF értelmében vett "Megrendelők" alatt a német polgári törvénykönyv (BGB) értelmében vett fogyasztókat és vállalkozókat egyaránt érteni kell.

1.3.1 A BGB 13. §-a értelmében fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely túlnyomórészt nem tulajdonítható sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének.

1.3.2 A BGB 14. §-a értelmében vállalkozó minden természetes vagy jogi személy
vagy jogképességgel rendelkező társaság, amely jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy független szakmai tevékenységét gyakorolva jár el.

1.4 A jelen ÁSZF értelmében vett szolgáltatások minden olyan terméknek és szolgáltatásnak minősülnek, amelyek az NLTS-től megvásárolhatók.

1.5 Az NLTS-sel postai úton veheti fel a kapcsolatot az NLTS Global Analytics s. r. o. címen. Az NLTS a Malá 43/6, 301 00 Plzeñ, CZ címen érhető el, e-mailben: [email protected] vagy a weboldal jobb alsó sarkában található csevegésen keresztül.

 1. A szerződés megkötésére vonatkozó szabályok/a szolgáltatások felszámíthatósága:

2.1 Az NLTS által a portálon bemutatott szolgáltatások nem minősülnek jogilag kötelező érvényű ajánlatnak a szerződés megkötésére, hanem felhívásként szolgálnak a megrendelő fél számára, hogy nyújtson be kötelező érvényű szerződéses ajánlatot (úgynevezett invitatio ad offerendum / ajánlati felhívás).

2.2 Az ajánlat jogerős benyújtása a megrendelő által a "megrendelés költségekkel" gombra kattintva történik. Az NLTS az elfogadásig jogosult elutasítani az ajánlatot. A szerződés csak az NLTS által elfogadott nyilatkozat kézhezvételekor jön létre, amelyet általában e-mailben, szöveges formában küldenek el közvetlenül az ajánlat benyújtása után.

2.3 A szolgáltatás nyújtása az NLTS részéről díjazási igényt keletkeztet . A költségek kifejezetten szerepelnek a végzésben. A megrendelők egyszeri számlát kapnak az áfával. Nincs előfizetés előfizetve. További szolgáltatás igénylése esetén új, díjköteles szerződést kell kötni.

 1. A rendelési folyamat részletes leírása:

                  A BGB 312i. §-a (1 Satz 1 Nr. 2 BGB) és az EGBGB 246c. cikkének 1. pontja szerint az NLTS-nek meg kell adnia a szerződés megkötéséhez vezető egyedi műszaki lépéseket.

3.1 A megrendelő a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a megrendelőlapon adja meg. A megrendelés leadása előtt meg kell erősítenie, hogy minden adat pontos, és újra ellenőrizték.

3.2 A "megrendelés költségekkel" gombra kattintva a megrendelők kötelező érvényű ajánlatukat nyújtják be a szolgáltatónak.

3.3 Az NLTS ezután e-mailben visszaigazolást küld a megrendelésről, amely egyben a megrendelő fél szerződéses ajánlatának elfogadását is jelenti. A szerződés az e-mail kézhezvételekor érvényes, a para. 4, jogilag kötelező jelleggel megkötve a megrendelő felek számára.

 

 

 1. Törlés:

4.1 A BGB 13. §-a szerinti fogyasztókat a távértékesítés keretében törvényes elállási jog illeti meg.

Lemondási feltételek a fogyasztók számára

Visszahúzódás:

Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni ettől a szerződéstől.

A visszavonási időszak a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy nap.

Elállási jogának gyakorlásához tájékoztatnia kell minket

Cím NLTS Global Analytics s. r. o.
Malá 43/6, 301 00 Plzeñ
CZ
E-mail cím:
[email protected]

a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntésének egyértelmű nyilatkozatával (pl. postai úton vagy e-mailben küldött levéllel). Használhatja a mellékelt (4.3. szakasz) elállásinyilatkozat-mintát, de ez nem kötelező.

Az elállási időszak betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási időszak lejárta előtt elküldi.

A visszavonás következményei:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, azonnal és legkésőbb tizennégy napon belül visszatérítjük Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb normál szállítástól eltérő szállítási módot választott). Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot fogjuk használni, amelyet az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtunk meg Önnel; A visszafizetésért semmilyen körülmények között nem számítunk fel díjat.

Ha azt kérte, hogy a szolgáltatások az elállási időszak alatt kezdődjenek meg, akkor ésszerű összeget kell fizetnie nekünk, amely megfelel a már nyújtott szolgáltatások arányának addig az időpontig, amikor tájékoztat minket az elállási jog gyakorlásáról a jelen szerződés tekintetében, összehasonlítva a szerződésben előírt szolgáltatások teljes körével.

A lemondási feltételek vége

4.2 Az elállási jog idő előtt lejár a szolgáltatásaink nyújtására vonatkozó szerződések esetében a következő feltételek mellett:

                  A szolgáltatás teljes körű nyújtására (a jelentkezési lap létrehozására és elküldésére) vonatkozó díjköteles szerződés esetében, ha a megrendelő felek a) a szolgáltatás nyújtása előtt kifejezetten megállapodtak abban, hogy az NLTS a szolgáltatás nyújtásával az elállási időszak lejárta előtt megkezdődik (opt-in), b) ezt a hozzájárulást az a) és c) pont szerint továbbították, a megrendelő felek megerősítették, hogy erről tudomásuk van, hogy az Ön visszavonási joga a szerződés NLTS általi teljes teljesítésével (opt-in) lejár.

4.3 Elállásinyilatkozat-minta

(Ha fel szeretné mondani a szerződést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza.)

Nél:

Cím NLTS Global Analytics s. r. o.
Malá 43/6, 301 00 Plzeñ
CZ
E-mail cím:
[email protected]

Ezennel visszavonom/visszavonjuk az általam/általunk (*) kötött, az alábbi termékek (*)/az alábbi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést(*):

Megrendelés dátuma (*)/átvétel dátuma (*):

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (csak papíron történő értesítés esetén)

Dátum

 

___________________________

(*) A nem kívánt rész törlendő.

 1. A megrendelő kötelezettségei:

5.1 Az ügyfelek biztosítják, hogy nagykorúak, és hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges összes információt valós módon adják meg, és szükség esetén azonnal értesítik a szerződéses jogviszonyt érintő minden változást, különösen a lakóhely vagy a név megváltozását.

5.2 A megrendelés feldolgozása és a kapcsolatfelvétel általában e-mailben történik a megrendelés automatizált feldolgozásának részeként.
A megrendelőknek ezért meg kell adniuk egy érvényes e-mail címet a megrendelés feldolgozásához, amely alatt az NLTS által küldött e-mailek fogadhatók.
Különösen a megrendelő fél felelőssége annak biztosítása, hogy az NLTS által küldött e-mailekhez való hozzáférést ne rontsa a SPAM-szűrő vagy hasonló műszaki berendezés használata.

5.3 A megrendelők kötelesek a regisztrációkor kötelezőként megjelölt valamennyi mezőt helyesen és hiánytalanul kitölteni. Hamis információk vagy álnevek használata nem megengedett.  Az ajánlat benyújtását követően az információk későbbi helyesbítése vagy kiegészítése nem lehetséges. Az NLTS nem köteles ellenőrizni a megrendelő által szolgáltatott információk hitelességét, meggyőző jellegét vagy hibáit. Ha a hitelintézethez benyújtott kérelem ilyen hibák miatt meghiúsul, ez a megrendelő felelőssége. Ilyen esetekben az NLTS nem téríti vissza a díjazást.

 1. Árak, fizetési feltételek és nemteljesítés:

6.1 Az NLTS webáruházban feltüntetett árak teljes árak (végső árak), azaz tartalmazzák az összes árkomponenst, beleértve a törvényes német hozzáadottérték-adót is.

6.2 Az NLTS a következő fizetési módokat kínálja: Befizetés előlegen.

6.3 A fizetés az alábbiak szerint történik: az ügyfél e-mailben kap számlát. Ezt hét napon belül át kell utalni a számlán feltüntetett szolgáltató számlájára.

6.4 A késedelmes fizetés okozta károkért, valamint az általunk felmerült költségekért és kiadásokért fenntartjuk a jogot, hogy a felmerült költségeket a megrendelő félre terheljük. Továbbá fenntartjuk a jogot, hogy a törvényes késedelmi kamatot felszámítsuk, és a követelést további végrehajtás céljából egy behajtóügynökségre engedményezzük, vagy a nevünkben végrehajtással bízzuk meg, vagy egy ügyvédi irodát bízzunk meg.

6.5 A megrendelő fél felelősségi körébe tartozó bank vagy hitelkártya-társaság általi visszaterhelések esetén az NLTS kiszámlázza a felmerült díjakat és a 39,90 EUR feldolgozási díjat.

 

 1. Szolgáltatásnyújtás/információszolgáltatás a hitelintézet által:

7.1 A szolgáltatást az NLTS nyújtja a szerződés elfogadása után. Abban az esetben, ha hosszabb feldolgozási idő várható, az NLTS e-mailben értesíti. A szolgáltatások nyújtása kizárólag a jelentkezési lapok elkészítéséből és elküldéséből áll. Magát az információt az érintett hitelügynökség, mint a kért információ adósa, közvetlenül Önnek küldi meg.

7.2 Az NLTS nem vállal beszerzési kockázatot. Az NLTS csak arra köteles, hogy elkészítse és elküldje a kérelemnyomtatványokat az adott hitelintézetnek, de nem köteles rávenni a hitelügynökséget intézkedésre.

 1. Felelősség:

8.1 Az NLTS felelős a megrendelő fél felé a szerződéses és szerződésen kívüli felelősség minden esetén, szándékosság és súlyos gondatlanság esetén, a kártérítésre vagy a hiábavaló költségek megtérítésére vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

8.2 Más esetekben az NLTS csak akkor felelős – hacsak a (3) bekezdés másként nem rendelkezik – olyan szerződéses kötelezettség megszegése esetén, amelynek teljesítése elengedhetetlen a szerződés megfelelő teljesítéséhez, és amelynek betartására a megrendelő felek rendszeresen hivatkozhatnak (úgynevezett sarkalatos kötelezettség), és amely az előrelátható és tipikus károk megtérítésére korlátozódik. Ez a felelősségkorlátozás a helyettesítő ügynökökre is vonatkozik. Minden más esetben a felelősség a (3) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel kizárt.

8.3 Az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséből eredő károkért való felelősséget a termékfelelősségről szóló törvény értelmében a fenti korlátozások és felelősségkizárások nem érintik.

 1. Szerzői jogok:

Az NLTS szerzői joggal védett jogokat vagy ilyen jogokat, például használati jogokat szerzett harmadik felektől a weboldalon található képekre, filmekre és szövegekre vonatkozóan. A képek, filmek és szövegek felhasználásához ezért az NLTS kérésére és kifejezett hozzájárulására van szükség. Ez is megtagadható.

 1. A joghatóság helye, az alkalmazandó jog és a szerződés nyelve:

10.1 A jelen ÁSZF szerinti szerződés kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság jogszabályainak hatálya alá tartozik, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény kizárásával.
Ha a megrendelő fogyasztók a német polgári törvénykönyv (BGB) értelmében vett fogyasztók, és szokásos tartózkodási helyük külföldön van, ez nem érinti ezen állam kötelező rendelkezéseit. A szerződés nyelve a német.

10.2 Amennyiben a BGB szerint a megrendelő felek kereskedők, közjogi jogi személyek vagy közjogi különleges alapok, a kizárólagos joghatóság az NLTS székhelye minden olyan jogvita esetén, amely közvetlenül vagy közvetve a szerződéses jogviszonyból ered.

 1. Magatartási kódex:

Az NLTS nem dolgozott ki semmilyen magatartási kódexet a §312d i. V. m. értelmében.  246a. cikk 1. § 1. szakasz 13. sz. EGBGB.