Polityka prywatności, stan na czerwiec 2023 r.

1. przegląd ochrony danych

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika w celu dalszego przetwarzania, np. w celu realizacji umowy lub komunikacji. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części "Informacje o administratorze danych" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy je nam podajesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne stron trzecich i narzędzia

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać poddane ocenie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera (hosterów). Może to obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, ruch na stronie internetowej i inne dane generowane przez stronę internetową. Hosting zewnętrzny jest prowadzony w celu realizacji umów z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Nasi dostawcy usług hostingowych będą przetwarzać dane użytkownika wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia ich zobowiązań w zakresie świadczenia usług i będą postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Cloudflare

Korzystamy z usługi "Cloudflare". Dostawcą jest Cloudflare Inc, 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (dalej "Cloudflare").

Cloudflare oferuje globalnie rozproszoną sieć dostarczania treści z DNS. To technicznie trasuje transfer informacji między Twoją przeglądarką a naszą stroną internetową przez sieć Cloudflare. Dzięki temu Cloudflare może analizować ruch między Państwa przeglądarką a naszą stroną internetową i działać jako filtr między naszymi serwerami a potencjalnie złośliwym ruchem z Internetu. W tym celu Cloudflare może również używać plików cookie lub innych technologii do rozpoznawania użytkowników Internetu, ale są one wykorzystywane wyłącznie w opisanym tutaj celu.

Korzystanie z Cloudflare wynika z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie naszej stronie internetowej jak największej bezbłędności i bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony danych w Cloudflare można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa ta przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

NLTS Global Analytics s.r.o,

Malá 43/6,

301 00 Pilzno, CZ

E-mail: [email protected]

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 (1) a DSGVO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w jego urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do wykonania umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto, jeśli dane użytkownika są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w krajach tych nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia kroków prawnych przez użytkownika jako osobę, której dane dotyczą. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują dane użytkownika znajdujące się na serwerach w USA w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeśli przetwarzanie danych opiera się na art. 6 (1) e lub f DSGVO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, których to dotyczy, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR).

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane osobowe użytkownika nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO).

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, jego dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, CZ, telefon: +420 234 665 111, e-mail: [email protected]

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacja, korekta i usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami w tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich sprawdzenie. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO należy dokonać wyważenia Państwa interesów i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - poza ich przechowywaniem - przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niniejszym zabronione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem spamu.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane "ciasteczka". Cookies to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym albo tymczasowo na czas trwania sesji (session cookies), albo na stałe (permanent cookies). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (first-party cookies) lub od firm trzecich (tzw. third-party cookies). Pliki cookie osób trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm trzecich w ramach stron internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zażądano zgody na zapisywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgodę można w każdej chwili odwołać.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Informacje o tym, które pliki cookie i usługi są używane w tej witrynie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Zgoda na korzystanie z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Borlabs Cookie Consent, aby uzyskać Państwa zgodę na zapisywanie określonych plików cookie w przeglądarce lub na stosowanie określonych technologii i udokumentować to zgodnie z prawem o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, który przechowuje wyrażone przez Ciebie zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do czasu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia lub do czasu, gdy sami usuną Państwo plik cookie Borlabs lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Korzystanie z technologii zgody na pliki cookie Borlabs odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.


Zgoda z Cookie bot Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody Cookiebot w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz udokumentowania tego w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (dalej "Cookiebot"). Po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerami Cookiebot w celu uzyskania zgody użytkownika i innych oświadczeń dotyczących korzystania z plików cookie. Następnie Cookiebot przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzielone zgody lub je odwołać. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, sam usunie plik cookie Cookiebot lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe prawne obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone. Cookiebot służy do uzyskiwania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Przetwarzanie zamówień Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa ta przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.


Formularz kontaktowy Formularze w naszej ofercie online korzystają z usługi "Gravity Forms". Jest ona oferowana przez Rocketgenius, Inc., 1620 Centerville Turnpike #102, Virginia Beach, VA 23464, USA. Wykorzystanie to opiera się na naszych uzasadnionych interesach w rozumieniu art. 6 (1) f) DSGVO, ponieważ zamierzamy zapewnić przyjazny dla użytkownika projekt naszej oferty online, która zawiera również formularz kontaktowy ułatwiający kontakt. Wprowadzone dane formularza są przesyłane do nas, operatora strony internetowej, pocztą elektroniczną, a tym samym przechowywane na naszym własnym serwerze pocztowym. Ponadto dane są przechowywane w bazie danych WordPress w celu zapewnienia dowodu wysłania zapytania. W obszarze dokumentacji na stronie internetowej firmy potwierdzono, że wtyczka jest zgodna z DSGVO:https://docs.gravityforms.com/wordpress-gravity-forms-and-gdpr-compliance/ Nie ma transferu ani przechowywania na serwerach Rocketgenius, Inc. ani na stronie gravityforms.com! Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Gravity Forms można znaleźć w polityce prywatności Rocketgenius, Inc: https://www.gravityforms.com/privacy/. Jeśli wyślesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktujesz się z nami pocztą lub e-mailem, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zażądana; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przetwarzania prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Na tej stronie można się zarejestrować, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystamy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, do której się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia, wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Cię w ten sposób.

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji stosunku użytkowania nawiązanego w wyniku rejestracji oraz, w razie potrzeby, w celu zainicjowania dalszych umów (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO).

Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na tej stronie, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

5. media społecznościowe

Twitter

Na tej stronie internetowej zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Gdy element mediów społecznościowych jest aktywny, pomiędzy Państwa urządzeniem końcowym a serwerem Twittera nawiązywane jest bezpośrednie połączenie. Twitter otrzymuje w ten sposób informacje o Państwa wizycie na tej stronie. Poprzez korzystanie z Twittera i funkcji "Re-Tweet" odwiedzane przez Państwa strony internetowe są łączone z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Zwracamy uwagę na to, że my jako oferent stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/de/privacy.

O ile uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. O ile nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi wynika z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest osiągnięcie jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/account/settings.

LinkedIn

Ta strona internetowa wykorzystuje elementy sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wejściu na stronę tej witryny zawierającą elementy z LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo tę stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk LinkedIn "Poleć" i jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, możliwe jest, że LinkedIn skojarzy Twoją wizytę na tej stronie z Tobą i Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

O ile uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. O ile nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi wynika z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest osiągnięcie jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Korzystamy z menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które umożliwia nam integrację narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy jedynie do zarządzania i odtwarzania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Google Tag Manager gromadzi jednak Państwa adres IP, który może być również przekazywany do spółki matki Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Manager opiera się na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) zgodnie z definicją TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. Operator strony internetowej otrzymuje przy tym różne dane użytkowe, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przyporządkowane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Przypisanie do ID użytkownika nie ma miejsca.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tego serwisu odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Anonimizacja IP Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. 

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Przetwarzanie zamówień Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics. Google Analytics E-Commerce Measurement Ta strona internetowa korzysta z funkcji "E-Commerce Measurement" Google Analytics. Za pomocą pomiaru e-commerce operator witryny może analizować zachowania zakupowe odwiedzających witrynę w celu ulepszenia swoich internetowych kampanii marketingowych. Obejmuje to rejestrowanie informacji, takich jak złożone zamówienia, średnie wartości zamówień, koszty wysyłki i czas od obejrzenia do zakupu produktu. Dane te mogą być podsumowane przez Google w ramach identyfikatora transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia. 


Statystyki WP Ta witryna korzysta z narzędzia analitycznego WP Statistics do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Estonia(https://veronalabs.com). WP Statistics pozwala nam analizować korzystanie z naszej strony internetowej. WP Statistics gromadzi pliki dziennika (adres IP, odsyłacz, używana przeglądarka, pochodzenie użytkownika, używana wyszukiwarka) oraz działania, które odwiedzający witrynę podjęli na stronie (np. kliknięcia i wyświetlenia). Dane zebrane za pomocą WP Statistics są przechowywane wyłącznie na naszym własnym serwerze. Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszej strony internetowej, jak i naszych reklam. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Anonimizacja adresu IP Używamy statystyk WP z anonimizowanym adresem IP. Adres IP użytkownika jest skracany, aby nie można go było bezpośrednio przypisać do użytkownika.

Klarowność

Niniejsza witryna korzysta z usługi Clarity. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (dalej "Clarity").

Clarity to narzędzie do analizy zachowań użytkowników na tej stronie. W szczególności Clarity rejestruje ruchy myszy i tworzy graficzną reprezentację, do której części witryny użytkownicy przewijają najczęściej (mapy cieplne). Clarity może również rejestrować sesje, dzięki czemu możemy przeglądać korzystanie z witryny w formie filmów. Otrzymujemy również informacje o ogólnym zachowaniu użytkowników na naszej stronie internetowej.

Clarity wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub wykorzystanie odcisków palców urządzeń). Dane osobowe użytkownika są przechowywane na serwerach Microsoft (usługa w chmurze Microsoft Azure) w USA.

O ile uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli nie uzyskano zgody, korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznej analizie użytkowników.

Dalsze szczegóły dotyczące ochrony danych w firmie Clarity można znaleźć tutaj: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Google Conversion Tracking

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą śledzenia konwersji Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone czynności. Na przykład możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te służą do tworzenia statystyk konwersji. Dowiadujemy się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Samo Google wykorzystuje do identyfikacji pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania.

Korzystanie z tego serwisu odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

LinkedIn Insight Tag

Ta witryna korzysta z tagu Insight firmy LinkedIn. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przetwarzanie danych przez LinkedIn Insight Tag

Za pomocą LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli odwiedzający witrynę jest zarejestrowany w serwisie LinkedIn, możemy między innymi analizować kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizację, branżę i stanowisko) odwiedzających naszą witrynę, a tym samym lepiej dostosowywać naszą witrynę do odpowiednich grup docelowych. Ponadto możemy wykorzystać LinkedIn Insight Tags do pomiaru, czy odwiedzający nasze strony internetowe dokonują zakupu lub podejmują inne działania (pomiar konwersji). Pomiar konwersji można również przeprowadzić na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargetingu, która pozwala nam wyświetlać ukierunkowane reklamy odwiedzającym naszą witrynę poza witryną, przy czym według LinkedIn nie ma miejsca identyfikacja adresata reklamy. LinkedIn gromadzi również tak zwane pliki dziennika (adres URL, adres URL odsyłacza, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są używane do docierania do członków LinkedIn na różnych urządzeniach) hashowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe spseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni.

Dane gromadzone przez LinkedIn nie mogą być przypisane do konkretnych osób przez nas jako operatora strony internetowej. LinkedIn będzie przechowywać zebrane dane osobowe odwiedzających witrynę na swoich serwerach w USA i wykorzystywać je w kontekście własnych działań reklamowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Podstawa prawna

O ile uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli nie uzyskano zgody, korzystanie z powyższej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa oraz https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Sprzeciw wobec korzystania z LinkedIn Insight Tag

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec analizy zachowań użytkowników i reklamy ukierunkowanej przez LinkedIn pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta. Aby uniemożliwić LinkedIn powiązanie danych zebranych na naszej stronie internetowej z kontem LinkedIn użytkownika, należy wylogować się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Taboola

Ta strona internetowa wykorzystuje piksel odwiedzającego i pliki cookie firmy Taboola, Inc. z siedzibą pod adresem 1115 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10010, USA do pomiaru konwersji. W ten sposób można śledzić zachowanie użytkowników po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy poprzez kliknięcie reklamy Taboola. Procedura ta służy do oceny skuteczności reklam Taboola do celów statystycznych i badań rynkowych oraz może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Zebrane dane są dla nas anonimowe, więc nie pozwalają nam wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Taboola, a także prawa użytkownika w tym zakresie i opcje ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Taboola: https://www.taboola.com/de/policies/datenschutzerklaerung.


Outbrain Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy usługę Outbrain. Dostawcą jest Outbrain Inc, 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA (dalej "Outbrain"). Po wywołaniu strony internetowej, z którą zintegrowana jest usługa Outbrain, Outbrain tworzy pseudonimowy profil użytkownika (identyfikator użytkownika), w którym zapisuje treści przeglądane lub czytane przez użytkownika. Następnie użytkownik może otrzymać rekomendacje dalszych treści lub reklam opartych na zainteresowaniach w naszej witrynie lub w innych witrynach, z którymi zintegrowana jest usługa Outbrain. W tym celu, między innymi, typ urządzenia, adres IP, typ przeglądarki, odwiedzone strony internetowe i przeczytane artykuły, czas dostępu i identyfikator urządzenia są przechowywane i podsumowywane w identyfikatorze użytkownika. Ponadto korzystamy z Outbrain Pixel. Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, możemy użyć tego piksela do ustalenia, czy ma już identyfikator użytkownika Outbrain. Umożliwia to reklamodawcom w sieci reklamowej Outbrain mierzenie skuteczności ich kampanii. W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeśli nie uzyskano zgody, korzystanie z tej usługi opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Outbrain pod adresem: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy. Ponadto można uzyskać listę wszystkich plików cookie używanych przez Outbrain pod następującym linkiem: https://www.outbrain.com/privacy/cookies/. Jeśli użytkownik chce wyświetlić lub dostosować swój profil zainteresowań w serwisie Outbrain, powinien kliknąć poniższe łącze:https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

Przetwarzanie zadań

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa ta przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

7. newsletter

Dane z biuletynu

Jeśli użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Żadne inne dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Nasza usługa newslettera to:


GetResponse Ta strona używa GetResponse do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, A3, 80-387 Gdańsk, strona internetowa: https://www.getresponse.de (dalej "GetResponse"). GetResponse to usługa, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Dane wprowadzone w celu otrzymywania newsletterów są przechowywane na serwerach GetResponse. GetResponse korzysta z serwerów w USA, dzięki czemu dane newslettera mogą być przesyłane do USA. Stany Zjednoczone są uważane za niezabezpieczone państwo trzecie w świetle prawa o ochronie danych. Analiza danych przez GetResponse Nasze newslettery wysyłane za pomocą GetResponse umożliwiają nam analizę zachowań odbiorców newslettera. Możemy między innymi analizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newslettera i jak często kliknięto link w newsletterze. Za pomocą tak zwanego śledzenia konwersji można również określić, czy po kliknięciu linków w newsletterze miało miejsce wcześniej zdefiniowane działanie (np. zakup produktu, udostępnienie informacji w mediach społecznościowych, rezygnacja z subskrypcji). Ponadto możemy również rejestrować, kiedy wiadomość newslettera została otwarta. Umożliwia nam to dostarczanie newsletterów wtedy, gdy dany odbiorca newslettera może być najbardziej aktywny. Można również wziąć pod uwagę strefę czasową odbiorcy newslettera. GetResponse oferuje nam również możliwość podziału odbiorców newslettera na grupy w oparciu o ich zainteresowania. W ten sposób możemy dostarczać naszym odbiorcom newslettera treści, które są jak najbardziej dopasowane do ich zainteresowań. Więcej informacji na temat funkcji GetResponse można znaleźć na stronie: https://www.getresponse.de/email-marketing/funktionen/e-mail-marketing. Podstawa prawna Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.getresponse.com/de/legal/standard-contractual-clauses.

Okres przechowywania Dane przekazane nam przez użytkownika w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach. Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu adres e-mail użytkownika zostanie zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli będzie to konieczne, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności GetResponse pod adresem:https://www.getresponse.de/email-marketing/legal/datenschutz.html.

Przetwarzanie zamówień Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DSGVO.Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu danych, co niezwłocznie zrealizujemy, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

8. wtyczki i narzędzia


Czcionki Google (lokalny hosting ) Ta strona korzysta z tzw. czcionek Google, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane przez nas lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie ma miejsca w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Więcej informacji na temat czcionek Google Fonts można znaleźć na stroniehttps://developers.google.com/fonts/faqundw polityce prywatności Google: 17 / 21 https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie wejścia osoby odwiedzającej stronę na stronę internetową. W celu przeprowadzenia analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analiza reCAPTCHA przebiega całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie są informowani o tym, że analiza ma miejsce.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami w postaci automatycznego szpiegowania oraz przed SPAMem. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. device fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach świadczenia usług Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://poli cies.google.com/terms?hl=de.

9. eCommerce i dostawcy usług płatniczych

Przetwarzanie danych dotyczących klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane dotyczące umów w celu ustanowienia, ustrukturyzowania treści i zmiany naszych stosunków umownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub wystawić mu rachunek. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej i wygaśnięciu wszelkich istniejących prawnych okresów przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Naszą usługą płatniczą jest Quaderno (Recrea Systems, SLU)

Quaderno to strona kasy i usługa rozliczeniowa oferowana przez Recrea Systems, SLU, która umożliwia dostawcy automatyczne odliczanie podatków należnych od płatności online dokonywanych za pośrednictwem Structurae. Przetwarzane dane osobowe: E-mail, historia zakupów, kraj, nazwisko, dane użytkowania, adres rozliczeniowy, tracker, przybliżona lokalizacja, NIP, imię i dane dotyczące płatności.

Miejsce przetwarzania: Hiszpania Polityka prywatności, https://www.quaderno.io/policies/cookies.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy w przypadku sklepów internetowych, handlowców i wysyłki towarów

Gdy użytkownik zamawia u nas towary, przekazujemy jego dane osobowe firmie transportowej, której powierzono dostawę, oraz dostawcy usług płatniczych, któremu powierzono przetwarzanie płatności. Ujawniane są tylko te dane, których dany usługodawca potrzebuje do wykonania swojego zadania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Jeśli użytkownik wyraził odpowiednią zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, przekażemy jego adres e-mail firmie transportowej, której powierzono dostawę, aby mogła poinformować go e-mailem o statusie wysyłki zamówienia; użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, na przykład instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko w przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.