İptal politikası

Tüketiciler için iptal politikası

Cayma hakkı:

Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz.

Cayma süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür.

Cayma hakkınızı kullanmak için bize şunları göndermelisiniz

Adres NLTS Global Analytics s. r. o.
Malá 43/6, 301 00 Plzeñ
CZ
E-posta:
[email protected]

Bu sözleşmeyi iptal etme kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta yoluyla gönderilen bir mektup veya bir e-posta). Bu amaçla ekteki (bölüm 4.3) model geri çekme formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

İptal süresine uymak için, iptal hakkının kullanıldığına dair bildirimi iptal süresinin bitiminden önce göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları:

Bu sözleşmeden caymanız halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) gecikmeksizin ve en geç bu sözleşmeden caydığınıza dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde size geri ödemek zorundayız. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden ücret alınmayacaktır.

Hizmetlerin cayma süresi içinde başlamasını talep ettiyseniz, bize bu sözleşmeyle ilgili olarak cayma hakkının kullanıldığını bildirdiğiniz zamana kadar sağlanan hizmetlerin, sözleşmede öngörülen hizmetlerin toplam kapsamına oranına karşılık gelen makul bir tutarı ödemeniz gerekir.

İptal politikasının sonu

4.2 Cayma hakkı, aşağıdaki koşullar altında hizmetlerimizin sağlanmasına yönelik sözleşmelerde erken sona erer:

                  Masraflı bir sözleşme durumunda, hizmetin tam olarak sağlanmasıyla (başvuru formunun hazırlanması ve gönderilmesi), sipariş veren taraflar a) hizmetin sağlanmasından önce NLTS'nin cayma süresinin sona ermesinden önce hizmetin sağlanmasına başlamasına açıkça rıza göstermişlerse (opt-in), b) bu rıza lit. a) uyarınca iletilmişse ve c) sipariş veren taraflar, cayma haklarının NLTS tarafından sözleşmenin tam olarak yerine getirilmesiyle sona erdiğini bildiklerini teyit etmişlerse (opt-in).

4.3 Model iptal formu

(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve iade edin).

Kime?

Adres NLTS Global Analytics s. r. o.
Malá 43/6, 301 00 Plzeñ
CZ
E-posta:
[email protected]

Aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için tarafımdan/bizim tarafımızdan (*) akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz:

(*) tarihinde sipariş edildi / (*) tarihinde teslim alındı:

Tüketici(ler)in adı:

Tüketici(ler)in adresi:

Tüketici(ler)in imzası (sadece kağıt üzerinde bildirim yapılması durumunda)

Tarih